Uzyskanie dotacji na piec na pellet jest możliwe dzięki różnym programom rządowym i regionalnym, które mają na celu wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Oto szczegółowe informacje na temat dostępnych dotacji, programów oraz ich warunków:

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najważniejszych programów rządowych w Polsce, który wspiera wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne urządzenia, takie jak kotły na pellet.

Zakres wsparcia:

 • Dotacje mogą pokrywać do 30-60% kosztów kwalifikowanych, w zależności od dochodów gospodarstwa domowego.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi od 10 000 do 25 000 zł, z możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia przy kompleksowej termomodernizacji budynku.

Warunki:

 • Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego.
 • Stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane i zastąpione ekologicznym kotłem na pellet.
 • Instalacja musi być przeprowadzona przez certyfikowaną firmę instalacyjną.

Program Czyste Powietrze

 • Kto może skorzystać?
  • Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych.
  • Właściciele wydzielonych mieszkań w domach jednorodzinnych.
 • Wysokość dotacji:
  • Dla osób o podstawowym poziomie dochodów: do 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 6 000 zł.
  • Dla osób o podwyższonym poziomie dochodów: do 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 12 000 zł.
  • Dla osób o najniższych dochodach: do 90% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 18 000 zł.
 • Jakie koszty są kwalifikowane?
  • Zakup i montaż pieca na pellet.
  • Modernizacja instalacji grzewczej.
  • Termomodernizacja budynku (opcjonalnie).

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

W poszczególnych województwach działają Regionalne Programy Operacyjne, które również oferują wsparcie na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Zakres wsparcia:

 • Dotacje mogą pokrywać od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych, w zależności od specyfiki programu regionalnego.
 • Kwoty dotacji różnią się w zależności od województwa i konkretnego programu.

Warunki:

 • Wnioskodawcy muszą spełniać kryteria określone przez dany program regionalny.
 • Często wymagane jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku przed i po wymianie źródła ciepła.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

 • Kto może skorzystać?
  • Mieszkańcy danej gminy lub miasta.
 • Wysokość dotacji:
  • Zależy od konkretnego programu, ale często jest to kilkaset do kilku tysięcy złotych.
 • Jakie koszty są kwalifikowane?
  • Zazwyczaj zakup i montaż pieca na pellet oraz modernizacja instalacji grzewczej.

Program „Mój Prąd”

Chociaż program „Mój Prąd” głównie wspiera instalacje fotowoltaiczne, możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła, w tym kotłów na pellet, jako elementu kompleksowego systemu energetycznego domu.

Zakres wsparcia:

 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną, z możliwością dodatkowego wsparcia na kotły na pellet.

Warunki:

 • Wnioskodawca musi zainstalować system fotowoltaiczny oraz kocioł na pellet.
 • Wsparcie dostępne jest tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Program „Mój Prąd”

 • Kto może skorzystać?
  • Właściciele domów jednorodzinnych.
 • Wysokość dotacji:
  • Do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, maksymalnie do 5 000 zł. Możliwość uzyskania dodatkowych środków na systemy wspierające.

Programy gminne

Wiele gmin oferuje własne programy wsparcia dla mieszkańców, którzy chcą wymienić stare źródła ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Zakres wsparcia:

 • Kwoty dotacji oraz warunki ich przyznawania różnią się w zależności od gminy.
 • Mogą obejmować dotacje bezpośrednie, ulgi podatkowe lub preferencyjne pożyczki.

Warunki:

 • Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami danej gminy.
 • Wymagane jest spełnienie lokalnych kryteriów dotyczących dochodów, stanu technicznego budynku i rodzaju instalowanego urządzenia.

Programy lokalne

 • Kto może skorzystać?
  • Mieszkańcy danej gminy lub miasta.
 • Wysokość dotacji:
  • Zależy od konkretnego programu, ale często jest to kilkaset do kilku tysięcy złotych.
 • Jakie koszty są kwalifikowane?
  • Zazwyczaj zakup i montaż pieca na pellet oraz modernizacja instalacji grzewczej.

Jak ubiegać się o dotacje?

 1. Zbierz dokumenty: Wymagane są m.in. dowód własności nieruchomości, dokumenty potwierdzające dochody, kosztorys instalacji i oferty od certyfikowanych instalatorów.
 2. Złóż wniosek: Wnioski można składać online lub osobiście w odpowiednich instytucjach, takich jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) czy urzędy gmin.
 3. Oczekuj na decyzję: Po złożeniu wniosku, przeprowadzana jest weryfikacja formalna i merytoryczna. Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od programu.
 4. Realizacja inwestycji: Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, można przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z warunkami dotacji.

Uzyskanie dotacji na piec na pellet może znacznie obniżyć koszty inwestycji i uczynić ogrzewanie domu bardziej ekologicznym i ekonomicznym. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji lub pomocy w procesie aplikacji, zachęcam do kontaktu z naszym zespołem w firmie Stanpol, który chętnie pomoże w przygotowaniu wniosku i doradzi w wyborze odpowiedniego kotła na pellet.