Dyrektywa unijna 2018/2001 a piece na pellet

Dyrektywa unijna 2018/2001 a piece na pellet

Dyrektywa 2018/2001, znana również jako dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive II), jest częścią unijnej polityki energetycznej mającej na celu promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa ta została przyjęta...
Dyrektywa unijna 2018/2001 a piece na pellet

Dotacje na kocioł na pellet

Uzyskanie dotacji na piec na pellet jest możliwe dzięki różnym programom rządowym i regionalnym, które mają na celu wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Oto szczegółowe informacje na temat dostępnych dotacji,...