Pellet składa się głównie z następujących składników:

 1. Drewno – Najczęściej używane drewno to sosna, dąb, buk, świerk i brzoza. Drewno jest głównym składnikiem pelletu, stanowiącym około 90-95% jego składu.
 2. Kora – Dodawana jest w niewielkich ilościach, aby zwiększyć kaloryczność pelletu.
 3. Trociny i wióry – Powstające jako produkty uboczne przy obróbce drewna, są również wykorzystywane do produkcji pelletu.
 4. Lignina – Naturalnie występujący polimer w drewnie, który działa jako spoiwo, pozwalając na formowanie pelletu bez dodatkowych klejów.
 5. Dodatki – Czasami do pelletu dodawane są substancje poprawiające jego właściwości, takie jak środki zwiększające kaloryczność czy redukujące emisję dymu.

Warto zaznaczyć, że wysokiej jakości pellet powinien być wytwarzany z czystych surowców drewnianych, bez dodatku chemikaliów czy zanieczyszczeń.

Do produkcji pelletu używa się różnych maszyn, które tworzą kompleksowy proces przetwarzania surowców. Oto niektóre z kluczowych maszyn wykorzystywanych w produkcji pelletu:

 1. Rębaki do drewna – Używane do rozdrabniania drewna na mniejsze kawałki, takie jak wióry i trociny.
 2. Młyny młotkowe – Służą do dalszego rozdrabniania surowców na jeszcze mniejsze frakcje, co jest niezbędne do formowania pelletu.
 3. Suszarki – Wykorzystywane do obniżenia wilgotności surowców, co jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej jakości pelletu.
 4. Granulatory (peleciarki) – Najważniejsze maszyny w procesie produkcji pelletu. Przetwarzają przygotowany materiał w granulat (pellet), wyciskając go przez matrycę.
 5. Chłodnice – Po wyjściu z granulatu, pellet jest gorący i miękki, dlatego musi być schłodzony, aby uzyskać odpowiednią twardość i stabilność.
 6. Przesiewacze – Oddzielają gotowy pellet od drobniejszych cząstek, które mogą powstać w trakcie produkcji.
 7. Pakowarki – Maszyny te są używane do pakowania gotowego pelletu w worki lub inne opakowania, co ułatwia jego transport i przechowywanie.
pellet

Pellet jest często uważany za ekologiczny, ale jego wpływ na środowisko zależy od kilku czynników:

 1. Źródło surowca: Pellet produkowany z odpadów drzewnych (takich jak trociny i wióry) jest bardziej ekologiczny niż ten wytwarzany z drewna pochodzącego z wycinki drzew.
 2. Zrównoważona gospodarka leśna: Pellet pochodzący z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, gdzie sadzenie nowych drzew równoważy wycinkę, ma mniejszy wpływ na środowisko.
 3. Emisje CO2: Spalanie pelletu uwalnia CO2, ale ilość ta jest zazwyczaj równoważona przez CO2 absorbowany przez drzewa podczas ich wzrostu. Dlatego pellet jest uznawany za neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które dodają CO2 do atmosfery.
 4. Energia zużywana do produkcji: Proces produkcji i transportu pelletu wymaga energii. Jeśli energia ta pochodzi ze źródeł odnawialnych, pellet staje się bardziej ekologiczny.
 5. Spalanie: Nowoczesne piece na pellet są efektywne i produkują mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych pieców na drewno. Jednak starsze lub źle utrzymane piece mogą emitować zanieczyszczenia. Prawidłowo konserwowany kocioł na pellet powoduje spalenie 99% pelletu.
 6. Odpady poprodukcyjne: Pellet produkowany z czystych surowców drewnianych nie zawiera szkodliwych dodatków chemicznych, co czyni go mniej szkodliwym dla środowiska.

Podsumowując, pellet może być ekologicznym źródłem energii, pod warunkiem, że jest produkowany i wykorzystywany w sposób zrównoważony.